WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ DAROWIZNY NA MOJE ĆWICZENIA

Możesz wspomóc moją drogę w utrzymaniu kondycji i sprawności przekazując darowiznę. Każda, nawet mała kwota ma ogromne znaczenie, ponieważ to koszt 16 800 zł rocznie. Przeczytasz TUTAJ o tym więcej.

Jeśli chcesz mnie w tym wspomóc dokonaj darowizny.

Przelew w PLN:

  • Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
  • Dane odbiorcy: Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
    ul. Michała Kajki 80/82/1
    04-620 Warszawa, Polska

Rachunek prowadzony przez: BNP Paribas Bank Polska SA.

W tytule wpłaty darowizny proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez fundację AVALON – Chrapkiewicz- Gądek, 3951 (ten dopisek jest bardzo ważny).

Przelewy walutowe lub zagraniczne:

IBAN - International Bank Account Number

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunek dla przelewów zagranicznych w innych niż EUR I USD walutach:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane odbiorcy:

Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Bank odbiorcy:

BGŻ BNP Paribas SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa, Polska

Kod SWIFT/BIC:  PPAB PLPK

WAŻNE!

W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez Fundację – Chrapkiewicz- Gądek, 3951 (ten dopisek jest bardzo ważny).

Rachunki prowadzone przez: BNP Paribas Bank Polska SA.

Dziękuję za pomoc i zaufanie!

Angelika Chrapkiewicz-Gądek