Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.angisteps.pl Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: Angelika Chrapkiewicz-Gądek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANGIsteps, adres: ul. Katowicka 20/17, 31-351 Kraków, NIP 7361572833 REGON 364567839, e-mail: kontakt@angisteps.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

  • przesyłania naszego newslettera, informowania Cię o ofertach, promocjach, wydarzeniach i konkursach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji (na podstawie Twojej zgody).
  • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • analitycznym i statystycznym.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od okoliczności możemy przetwarzać w konkretnych przypadkach następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Analiza statystyk

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe niezbędne dla naszych działań związanych z wysyłka newslettera i innych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe także wówczas, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. w związku z rozliczeniami księgowymi i przekazywaniem informacji dotyczących zobowiązań podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Ponadto dla celów związanych z marketingiem naszych produktów i usług możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla przeprowadzenia naszych działań marketingowych oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa. Jeżeli udzielisz nam zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z marketingiem naszych produktów i usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy prowadzić z Tobą bezpośrednią komunikację marketingową, chyba że wcześniej wyrazisz stosowny sprzeciw. Możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera w każdej chwili wysyłając maila na: kontakt@angisteps.pl. Masz prawo wnieść  w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (szerzej o prawie sprzeciwu poniżej w sekcji ‘Jakie masz prawa do swoich danych’).

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Jeżeli udzielisz nam zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z marketingiem naszych produktów i usług, dane osobowe mogą być przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień spersonalizowanych ofert. Przetwarzanie danych w ten sposób nie będzie wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikami, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie masz prawa do swoich danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail: kontakt@angisteps.pl.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji powyższych zasad zachowania prywatności, będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej www.angisteps.pl Poinformujemy Cię także o każdej istotnej zmianie, gdy tylko zostanie wprowadzona.

Zgoda na cookies:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.